familie opstelling

Wat is een familie opstelling?

Een familieopstelling laat je snel en zonder veel woorden zien wat de onbewuste oorzaak is achter je gedrag. Het helpt om de tot nu toe verborgen verbanden te zien met de systemen waar je deel van uitmaakt. Pas als deze zichtbaar zijn, kun je nieuwe mogelijkheden vinden om je op liefdevolle wijze los te maken uit verstrikkingen.

Systemisch werk
Opstellingen maken de dynamieken in systemen zichtbaar. Iedereen wordt beïnvloed door de systemen waar je deel van uitmaakt. Je eigen gezin, of familie is een systeem, maar ook een school, een team of de organisatie waarbinnen je werkt. De geschreven en ongeschreven regels binnen een systeem, de plek en bijbehorende rol die jij inneemt, bepalen onbewust wat je doet en waarom. Ook je eigen lichaam is een systeem, en het vertelt je via signalen, sensaties, pijn of ziekte dat er ‘iets’ speelt dat om verandering vraagt.

Soms leef je onbewust het leven van je ouder(s) of draag je de last van een familielid, zonder dat je het weet en zonder dat je dit wilt. Deze verstrikkingen komen in ons volwassen leven op verschillende levensgebieden tot uiting: in ons werk, onze relaties, onze gezondheid, etc. 

Wat is een opstelling?
Een opstelling geeft de werkelijke verhoudingen en de onderliggende patronen weer die in het systeem werken. Dit kan een familie systeem of het systeem van de organisatie waarin jij werkt zijn. Een opstelling geeft inzicht op de oorzaken van bepaalde emoties of gedrag. Ieder mens draagt de kenmerken in zich van het grotere geheel waar hij of zij deel van uitmaakt. Elk systeem heeft eigen dynamieken. Deze verborgen dynamieken kunnen ons gedrag in hoge mate beïnvloeden en worden in een opstelling zichtbaar

Als je je eigen plek kunt innemen krijg je ruimte voor acceptatie, zingeving en groei. Dit verbetert de kwaliteit van je eigen leven, en ook je relaties in het algemeen.

Wanneer een opstelling?
Een opstelling helpt vooral bij vragen of problemen die al langer spelen in je leven en waar je op de één of andere manier niet veel verder mee komt. Wanneer dit opspeelt is dat een goed moment voor een opstelling. Het ervaren en het voelen van een opstelling raakt je op een diep niveau van je onderbewustzijn. Zo ervaar je een krachtige impuls van verandering in je denken, voelen en doen. Je ziet nieuwe mogelijkheden en ervaart meer veerkracht bij de dingen die in je leven op je pad komen.

Individuele opstelling
Tijdens een individuele opstelling onderzoeken we samen wat er speelt. Door zonder oordeel te kijken en systemische vragen te stellen, kunnen de dynamieken en patronen verhelderd worden. Ook kun je ervaren hoe het is om weer je eigen plek in het systeem in te nemen. Wanneer dit (nog) niet mogelijk blijkt, kan er vaak wel een stap in de goede richting gezet worden. Eén kleine stap kan al veel in beweging brengen. Het nieuwe beeld werkt nog een tijd in je door na de opstelling. Geleidelijk aan vindt er een verschuiving plaats in je gevoel, je zienswijze, en overtuigingen. Zo kan de levensenergie weer gaan stromen. Bij een individuele opstelling werken we in de ruimte met vloerankers, creatief of met  poppetjes.
Het kan zijn dat één individuele opstelling of systemische coach sessie voldoende is. Het kan ook gewenst zijn om een aantal keren af te spreken. Dit is afhankelijk van je vraag en je persoonlijke omstandigheden.

Wil jij veerkrachtiger, bewuster in het leven staan?  Wil je nieuwe mogelijkheden, een ander perspectief? Of heb je fysieke, chronische klachten of ziekte? Maak een afspraak, je bent welkom.
Stuur een email naar  marielle.vd.wal@ziggo.nl en ik neem spoedig contact met je op.